Home | Wegwijzer | Verhalen

OVERPEINZINGEN VAN EEN GEPENSIONNEERDE

Gerijmd en voorgedragen door : Alex de Haas naar ideeën van W. F.H. Burger
ter gelegenheid 50-jarig jubileum K.J.C.P.L. 1952.

1. Ik ben een oud-gediende van de K.J.C.P.L.,
waarom ik dus mijn stem verhef, dat voelt U zeker wel,
het is om nog eens openlijk te zeggen op dit feest
hoe schóón die jaren ginds voor ons oud-roesters zijn geweest

Refrein: (voor alle coupletten gelijk)
Lig ik des nachts in mijn kooi op één oor,
is 't of ik zachtjes de woorden weer hoor
die ik zo vaak heb gehoord in die tijd:
"Allight, me sabbie , me fixum , allight!

2. Ik was als kind in huis , zowel in Priok als Kobe,
ik kende elke sampan uit de :Zuid-Chinese Zee.
'k verlang soms naar mijn koelies uit ’t vooronder en het ruim
en naar die Compradores, met hun altijd goeie luim

Refrein:

3. Wanneer ik met de krant zit en iets over Hongkong lees,
dan denk ik weer aan Mina, da's geen Griet, maar een Chinees,
die veertig jaar de office heeft gediend in lief én leed,
en vooral voor de dames heel wat akkefietjes deed!

Refrein:

4. Dan zie ik ook Ah Wing, met zijn bedrijvige gedoe,
die zorgde voor de lading, voor de makan en de crew,
er kon dan ook geen moeilijkheid zijn of er werd gezegd:
“Je spreekt maar met Ah Wing, dan komt het zaakie bést terecht!“
Refrein:

5. De voorman van Ah Wing was onze dierbare Ah Fook,
een man met stalen leesbril en een afgezakte broek,
hij had een soort closetrol bij zich, daar stond alles in
en als de zaak OK bleek vroeg ie: “Have got smalloe Gin?”

Refrein:

6. Dan had je Saucie-Saucie , 'n vrouwtje dat voor weinig geld
kwam zorgen dat je kleding weer gestopt werd of hersteld,
ze was een tikje kleurenblind en lapte blauw met groen,
of naait in je kapotte sok een keurig stuk katoen!

Refrein:

7. 'k Zie ook weer Schneider Müller en vooral zijn vriend Lat Cheong,
die maakte mooie pakkie-an's voor oud zowel als jong,
en had ie voor je kleurverlangens niet altijd begrip
tóch kwam 't in orde, mits je zei: "t Moet nét zijn als dat schip!"

Refrein:

8. Ook was 'r een hoofd-tallyklerk, diens naam was minder fraai,
want daar hij altijd hees was noemde elkeen hem “de kraai”,
toch was 't voor onze Lijn een vent van 't allerbeste slag,
die elke ruzie suste met zijn permanente lach!

Refrein:

9. Zo mis ik ook mijn Chang, die stuwadoor was in Shanghai.
wanneer je 'm naar de Yates-Road meenam had ie pas zijn draai,
daar kocht i e voor je in 9 want hij wist zonder dat i e 't vroeg
precies de pantalonkleur die je vrouw het liefste droeg!

Refrein:

1O. Dat alles is herinnering, 'k ben nu gepensioneerd,
ik woon in 't eigen huisje, dat ik altijd heb begeerd,
maar als de kruidenier belt, roep ik “Vrouwlief draai eens bij,
de Bumboat van de Bolle brothers leit voor jou langszij "

Refrein:

11. De tijden zijn veranderd, ook voor ónze Maatschappij,
maar 'n zeeman weet: "De zwaarste storm vaart tóch eenmaal voorbij!
Ze gooi ‘t nu voor de tweede halve eeuw de trossen los,
ik wens haar ook voor deze reis veel Slamat en veel Joss!

Refrein :