Home | Wegwijzer | Filmpjes

Nieuwbouw van de Tjibantjet

gebouwd in Engeland bij Bartram & Sons in Sunderland in 1951