Home | Wegwijzer | Foto's | Nieuwbouw

Nieuwbouw KJCPL 6

1971 Straat N schepen

De vier schepen — achtereenvolgens genaamd ’Straat Nassau‘, ’Straat Nagasaki’, ’Straat Napier’ en ’Straat Nagoya’ — zijn gebouwd door Nederlandse scheepsbouwers, te weten de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ N.V. te Vlissingen en Van der Giesen-de Noord N.V. te Krimpen aan de IJssel.

De ’Straat N’-schepen zijn zogenaamde ‘general purpose’-schepen, ingericht voor het vervoer van stukgoed en containers. Ook zijn er dieptanks voor vloeibare lading en ruimen voor koel- en vrieslading. De machinekamer is ingericht voor 48 uur onbemand varen. Het schip is voorzien van een schroef met verstelbare bladen, die pneumatisch van de brug bediend wordt. Zo doende kan gebruik gemaakt worden van een as-generator. De ‘Straat N’-schepen voldoen aan de eisen van Bureau Veritas, de Australische havenreglementen en de Zuidafrikaanse reglementen voor het vervoer van koel- en vrieslading.

Enige gegevens

Lengte over alles 165,07 m
Lengte tussen de loodlijnen 152,18 m
Breedte volgens de mai 24,00 rn
Holte volgens de mal 13,20 m
Zomerdiepgang 9,924 m
Draagvermogen op zomermerk 15.685 t
Bale space 21.434 m3
Grain space 22.081 m3
Koel- en vrieslading 2.450 m3
Dieptanks 1.287 m3
Bruto inhoud 12.123 brt
Netto inhoud 7.042 rt
snelheid 22 knopen
 
Duidelijk is hier de grote reikwijdte van de kranen te zien

Algemeen plan

 

De schepen hebben een bulbsteven en een transomhek. De langsverbanden midscheeps zijn van ’high tensile steel’. De bouw en afmetingen van het materiaal zijn zodanig dat het schip in de volgende condities kan varen:

  • in ballast met alle tanks vol, ook de dieptanks, maar met de achterpiek leeg
  • geladen schip, maar met een of meer ruimen en de ballasttanks leeg.

De klasse is als volgt:
Class bureau Veritas +.1, 2/3,E
Carrying vegetable oil, tallow or latex in deeptanks.
Containership and heavy cargo deep sea.

De schroefas kan geinspecteerd worden zonder dat de schroef afgenomen behoeft te worden. Daarvoor is de schroefaskoker conisch gemaakt tussen het achterpiek-schot en de knoop. De schroefaskoker is toegankelijk zonder een waterdichte deur te passeren.
De huid is geschilderd met chloorrubberverf. Ook wordt de huid door een actief kathodisch systeem beschermd. De dieptanks zijn behandeld met Colturiet. Praktisch alle blootgestelde dekken zijn met asfalt bedekt dat tegen tropische temperaturen bestand is.

Lading ruimen

Zoals uit het algemeen plan blijkt, zijn er vijf ladingruimen, een ervan ligt achter de machinekamer. De ruimen 2, 3 en 4 hebben drie luiken naast elkaar. De boventussendekken en onderruimen van deze ruimen zijn verdeeld door langsscheepse schotten met openingen voor trucks. Deze openingen zijn af te sluiten. Op het aigemeen plan zijn deze openingen te zien. De middenruimen van ruim 2 en 3 zijn geschikt voor het vervoer van ferro—silicium. In deze ruimen is geen buik denning aanwezig. De tanktop is versterkt om geschikt te zijn voor gestort erts. De wegeringlatten zijn vertikaal geplaatst. Alle tussendekken zijn geschikt voor vorkheftrucks en zo zijn alle tussendeks luikhoofden flush gemaakt. Het luik van ruim 5 bovendek bestaat uit een scharnierend luik. De overige luikhoofden zijn van het hydraulisch bediende ’foldingtype’. De pompunits zijn ingebouvvd en iedere unit bedient twee luiken. Het systeem wordt vanaf het bovendek bediend door een drukknop en het is mogelijk ieder paar tussendeksluiken van een luikopening afzonderlijk te bedienen. Alle luiken zijn van MacGregor. Totaal kunnen 420 containers van 20 voet of 101 containers van 40 voet en 213 van 20 voet worden vervoerd in de ruimen en op de bovendeks luiken. De ruimen worden geventileerd door ventilatoren die 6-10 luchtwisselingen per uur kunnen geven.

Ladingbehandeling

Het laadgerei bestaai uit vier enkele kranen van 8 ton en twee tweelingkranen met een gezamenlijke capaciteit van 24 ton. De tweelingkranen zijn bestemd voor het behandelen van containers, maar kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. De 8 tons kranen hebben beschutte cabines. De tweelingkranen kunnen op afstand bediend worden. Als door de belading het schip slagzij krijgt wordt deze slagzij automatisch opgeheven door een ballastpomp die ballastwater overpompt van een dubbele bodemtank naar een andere.

   
Het bovenaanzicht van het voorschip en de tweeling kranen

Koel- vrieskamers

Er zijn acht vrieskamers. In zes van deze ruimen kan een temperatuur van -20 °C en in twee ruimen een temperatuur van -25 °C gehandhaafd worden. Ook kunnen deze ruimen voor koelruimen gebruikt worden met een temperatuur van +4 °C voor het vervoer van fruit. De koelruimen zijn toegankelijk door schuifdeuren in de schotten. Twee van zulke deuren zijn gelegen op het bovendek en de andere in de tussendekken. Het dek is versterkt voor het gebruik van vorkheftrucks met een gewicht van 7 ton op twee voorwielen. Bovendien is het dek voorzien van sterke houten balken, waartussen polyurethaanschuim. De bovenlaag bestaat uit 30 mm multiplex bedekt met een laag slijtvast polyester. De isolatie van de wanden en plafonds bestaat uit polyurethaan schuim, bedekt met aluminium platen. Het koelsysteem werkt d.m.v. gekoelde lucht. De lucht van ieder ruim wordt gekoeld door een unit. Twee van deze units bevinden zich in de stuurmachinekamer en zes in de machinekamer. De units zijn verbonden met de ruimen door korte geisoleerde leidingen, waarin brandkleppen aangebracht zijn. Ontdooien gebeurt door elektrische elementen.

Dieptanks

Er zijn vier dieptanks geschikt voor het vervoer van eetbare olie of latex. De achterste tanks kunnen ook gebruikt worden voor stukgoed. De tanks zijn behandeld met Colturiet. De tanks worden verwarmd door spiralen die in de zijden liggen. Onder de tanktop geschiedt de verwarming door kanalen, die gevormd zijn door aangelaste omgekeerde hoekstalen.
De pompkamer kan bereikt worden via ladders van dek en door de kokerkiel. De afsluiters in de leidingen naar de dieptanks en de tankverwarming worden op afstand bediend. De dieptanks kunnen ook geventileerd worden door draagbare ventilatoren. De pompkamer en de controlekamer (ullage room) hebben een extra ventilator met een capaciteit van 50 luchtwisselingen per uur.

 
Kijkje in het boven tussendek

Hoofdmachine

Het m.s. Straat Nagoya wordt voortgestuwd door een Sulzer motor gebouwd in Winterthur, de andere 5 N schepen hebben een zelfde machine, gebouwd door N.V. Kon. Mij. De Schelde. Enige bijzonderheden van de hoofdmotor:

  • vermogen bij 120 omwentelingen 17.500 apk
  • aantal cilinders 7
  • boring 900 mm

Schroef met verstelbare bladen

De ’Straat N’-schepen worden voortbewogen door een vierbladige Escher Wyss-schroef met verstelbare bladen gemaakt van mangaanbrons. De spoed wordt ingesteld vanuit het navigatiepaneel in het stuurhuis. Het instellen geschiedt hydraulisch. Met de schroef met verstelbare bladen is het mogelijk het aantal omwentelingen op 120 per minuut te houden. Manoeuvrerende maakt de schroef 85 omwentelingen. In dit geval is de maximale snelheid ongeveer 15 mijl.

 
De commando brug

As-alternator

Gedurende de vaart op zee wordt stroom geleverd door een as-generator van 700 kW. De rotor van deze generator is een deel van de voortstuwingsas. Op deze eenvoudige wijze krijgt men een belangrijke besparing. Voor havengebruik en andere omstandigheden zijn er twee diesel-generatoren van 650 kW geïnstalleerd.

Monitoring ‘en logging’ systeem

Het monitoringsysteem is gedecentraliseerd d.w.z. dat plaatselijk panelen aangebracht zijn in de nabijheid van de betreffende installatie. Ieder paneel geeft een aantal gegevens als druk, temperatuur, niveaus en ‘stand by duties’. De plaatselijke panelen worden onafhankelijk van stroom voorzien en zijn uitgerust met de nodige alarminstallaties. Panelen bevinden zich bij de machinekamer ingang op het dek van de officieren, nabij het hoofdschakelbord en op de vloerplaat in de machinekamer. Ook zijn zijn vele aflezingen te doen op het paneel op de brug, waarop ook vele bedieningsinstrumenten aanwezig zijn. Indien iets niet in orde is wordt alarm gegeven in de machinekamer en in de hutten van de scheepswerktuigkundigen. lndien op een alarm geen antwoord komt, wordt alarm gegeven in de accommodatie van de scheepswerktuigkundigen. De machinekamer is ontworpen voor 48 uur onbemand zijn onder gunstige omstandigheden. De hoofdmachine heeft een conventionele manoeuvreerstand en er is geen bedieningskamer. De communicatie tussen de machinekamer en de brug geschiedt door een drukknopsysteem. Voor noodgevallen is een kleine elektrische telegraaf aanwezig.

 
De manouvreer lessenaar aan de voorkant van de brug

Te vermelden zijn nog:

  • Een ’datalogger’ voor de temperaturen van de vriesen koelkamers en voor de gegevens van de vloeibare lading en gegevens over de voortstuwingsmachine;
  • de manoeuvreer printer
  • een Fokker torsiemeter, verbonden aan de ’datalogger en gegevens verschaffende over vermogen en aantal omwentelingen aan de brug en aan de manoevreerstand.
  • brandalarminstallaties in de machinekamer, geleverd door Siemens Cerberus gebaseerd op ionisatie en warmte uitstraling.
  • volledig geautomatiseerde stoom- en evaporatorinstallaties

Sluurhuis en kaartenkamer

Het ruime stuurhuis en de kaartenkamer zijn gecombineerd. Gedurende de nacht kunnen de twee ruimtes gescheiden worden door blinden. De bedieningslessenaar bevindt zich aan de voorkant van het stuurhuis. De lessenaar bevat o.a. de V.H.F. telefoon en een afdeling voor het bedienen van de voortstuwings-installatie. In de kaartenkamer bevindt zich een paneel waarop de temperaturen van de laadruimen en de stand van het water in de vullings is af te lezen. De accommodatie voor de kapitein bevindt zich op de brug.

Hulpmiddelen bij de navigatie

Aanwezig zijn o.a. een gyrokompas met een koersschrijver, stuurstand voor dubbele elektrische besturing, een magnetisch kompas, elektro-magnetische log met aanwijzing- instrumenten op verschillende plaatsen o.a. op de navigatielessenaar, radar, V.H.F., een radiorichtingzoeker en een weerkaartenontvanger.

Accommodatie

De accommodatie is boven het kampanjedek gelegen. De kombuis, de eetkamer, de messroom en proviandruimen zijn allemaal op één dek ondergebracht. Er is een zwembad en een recreatiekamer. Alle hutten zijn aangesloten op een centrale antenne. Er is een televisie toestel voor het ontvangen van programma’s op kustreizen. De gehele accommodatie is airconditioned.

Dit artikel is geschreven door A.M. van Weele voor een scheepsbouw tijdschrift.

Klik hieronder op volgende voor de foto's die tijdens de nieuwbouw van de Straat Nagasaki en Straat Napier in Vlissingen zijn gemaakt


vorige | pagina 6 | volgende