Home | Wegwijzer

Ik ben een Odd Fellow

Als broeder ben ik lid van een internationaal broederschap; Odd Fellows.

We zijn regionaal georganiseerd met lokale loges. In Meppel is ook zon loge. In de Julianastraat staat ons Odd Fellow Huis. Je kunt als buitenstaanders van ons merken omdat we lokale of regionale goede doelen steunen. Soms met geld, vaker door de handen uit de mouwen te steken. We willen graag praktisch omzien naar anderen.

Zo zorgen we voor onze directe samenleving meestal met daden vanuit ons eigen kunnen. In Meppel doen wij klussen bij De Baander, lezen we voor bij De Schiphorst of sjoelen we met de bewoners. We hebben o.a. een zeilvlet aan de jeugdscouting geschonken en geven kinderen de gelegenheid om in 3 jaar een muziekinstrument te leren spelen. We dragen als vrijwilligers bij aan lokale activiteiten zoals Meppel aan Zee tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival en we financieren projecten vanuit onze eigen activiteiten zoals de Odd Fellow Rally. Zo hebben we bij de Schiphorst een belevingstuin gefinancierd en aangelegd. Ook zijn we doende daar een dierenren te realiseren. We plaatsten Struikelstenen in Meppel en we houden alle struikelstenen schoon.

Graag wil ik herkenbaar zijn in mijn manier waarop ik mensen benader. Wij willen verbinden en inspireren. Niet groots en omvangrijk, maar vooral door alles wat we doen voor de lokale en regionale omgeving. Ik merk soms dat mijn standpunten en overtuiging minder waar zijn dan ik vaak heb aangenomen. Dat is even wennen. Mijn ervaring is dat we ons als mens ontwikkelen door veel met elkaar te delen op een OF avond. Voor mij is dat leren; open staan voor nieuwe ideen, zowel buiten als binnen onze loge.

Binnen mijn broederschap is er een groot gevoel van vriendschap en verbondenheid. Vanuit naastenliefde bekommeren wij ons over anderen in het algemeen en de weduwen en verwanten van overleden broederen in het bijzonder. Ook hebben we veel aandacht en zorg voor zieke broederen. Het zorgen en verbinden doen we allemaal en een iedereen op eigen wijze. We geven bindings-kracht door wie je bent of hoe je doet. We brengen diversiteit in de praktijk omdat we geen onderscheid maken naar ras of achtergrond, cultuur of opleiding, religie of levensovertuiging met ruimte voor breed denken en daaruit - handelen.

Een mooi voorbeeld is dat we een hogere macht (er)kennen en iedereen daar een eigen invulling aan mag en kan geven.

Broeder zijn geeft mij de kans gebieden te ontdekken die ik zelf nooit verkend zou hebben. Dit doen we in momenten van rust en bezinning, even buiten de waan van de dag. Onze zittingen zijn zon rustpunt met een keur aan prachtige ijkmomenten, inspirerende muziek en persoonlijke bijdragen. Zowel in dit formele deel van onze wekelijkse ontmoetingen n tijdens de derde helft van de wedstrijd bevestigen we onze vriendschap.

In het formele deel ondersteund met symboliek, tradities en zoekend naar waarheid. In het informele deel door gezelligheid. En in de mix leggen we de basis voor onze naastenliefde en ethisch handelen. Dit tonen we niet alleen binnen de beschutting van ons broederschap maar juist ook daarbuiten.

Als broeder breng en ontvang ik vertrouwen en vertrouwelijkheid in onze omgang die verschillen in zienswijzen en ideen toelaat. Deze versterken ons in het doen van nieuwe verkenningen voor jezelf en van anderen. Odd Fellow zijn is je zeer thuis voelen binnen een groep mensen die je op voorhand niet zelf uitgezocht zou hebben.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mannen, die zich willen verbinden aan onze manier van broeder zijn. Als je belangstelling hebt, wil ik je op een later tijdstip wel meer vertellen over mijn eigen ervaringen als OF, misschien wil je nog iemand anders spreken dan ik die ook enthousiast en betrokken is.


I.O.O.F.